Wednesday, September 09, 2009

அறிவோமா அறிவியல்: விலங்குகள் சில வினோதங்கள்


  • அறிவோமா அறிவியல்: விலங்குகள் சில வினோதங்கள்


அனகோண்டா பாம்பு இனத்தில் ஆண்களைவிட பெண் அனகோண்டாகள் இரண்டு முதல் மூன்று மடங்கு பெரியதாக இருக்கும்.துருவ கரடிகள் அனைத்தும் இடது கை பழக்கம் உடையது அது போல அதன் கல்லீரல் மிகவும் கொடிய விசத்தன்மை உடையது எனென்றால் அதில் அதிக அளவு விட்டமின்-சி இருப்பதாலேயே.

2 comments: